CONSULT VIP

Please Wait....

Our Services

นักสืบ เดวิด ทำหน้าที่ค้นหาความจริง ตามหาบุคคล สืบทุกอย่างที่คุณต้องการ เข้าถึงทุกเหตุการณ์ ไม่เกี่ยงสถานที่ และช่วงเวลา

ด้วยสภาวะสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน อยู่ในช่วงขาลงส่งผลให้เกิดปัญหาการทำงานภายในองค์กรหรือบริษัท เช่น นายจ้างไม่ไว้วางใจลูกจ้าง ปัญหาการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์หรือการละเมิดลิขสิทธิ์และที่สำคัญยังทำให้เกิดปัญหา ครอบครัว เช่น พฤติกรรมของสามี ภรรยา หรือบุคคลใกล้ชิดเปลี่ยนไป ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวท่าน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขในทันที เพราะหากปล่อยไว้ในระยะยาว จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การสืบสวนเพื่อหาข้อมูล หลักฐาน เพื่อค้นหาความจริงและนำมาเปิดเผย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงปัญหา มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาให้ตรงประเด็นทางนักสืบเดวิด ได้รวบรวมปัญหาต่างๆ และการประเมินสถานการณ์ในหลายรูปแบบ รวมทั้งวิธีหาทางออกของปัญหาต่างๆ มาไว้คอยให้คำปรึกษากับท่าน หากท่านเจอปัญหาเหล่านี้ …

.

..

ปัญหาหนี้สูญ

หน้าที่ของเราคือ… ตามตัวลูกหนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย


– ลูกหนี้ของท่านมีเจตนาหลบหนี หรือหาตัวลูกหนี้ไม่พบ
– หลักฐานหรือนิติกรรมระหว่างท่านกับลูกหนี้ไม่สามารถนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ได้
– ลูกหนี้ของท่านมีเจตนาที่จะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ ( ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย)
– ท่านต้องการที่จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ แต่ไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินงานหรือขาดบุคคลากรในการดำเนินงาน
– ทีมงานหรือบุคลากรทางกฎหมายที่ท่านใช้บริการอยู่มีผลงานที่ไม่ประทับใจ
– ลูกหนี้ของท่านมีเจตนาหลบหนี หรือหาตัวลูกหนี้ไม่พบ
– สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ของท่าน หรือหากลูกหนี้ของท่านมีการถ่ายโอนทรัพย์สินให้กับผู้อื่น

..

งานสืบ เพื่อผู้ประกอบการ

ทุกความจริงนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างแท้จริง


– ข้อมูลในเชิงลึกของคู่แข่งทางธุรกิจ
– ข้อมูลในเชิงลึกหรือประวัติส่วนตัวของผู้ร่วมลงทุน
– ประวัติหรือข้อมูลเชิงลึก ในกรณีพิจารณารับสมัครพนักงานภายในองค์กรหรือบริษัท
– ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กรหรือบริษัทของท่าน
– ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านในกรณีถูกละเมิดลิขสิทธิ์
– หาข้อเท็จจริงในกรณีสินค้าของท่านสูญหายภายในองค์กรหรือบริษัท

.

 

..

ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว

รู้ความจริง เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป…


– สามี ภรรยา หรือคนใกล้ชิดท่านมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม
– ไม่แน่ใจในพฤติกรรมของบุคคลที่บุตรหลานของท่านกำลังคบหาอยู่
– อยากทราบพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว
– อยากทราบพฤติกรรมของคู่สมรสเพื่อหาหลักฐานในการฟ้องหย่า
– ต้องการติดตามบุคคลซึ่งคาดว่าสูญหายหรือติดต่อไม่ได้

.

ภาพเหตุการณ์งานนักสืบ

บรรยากาศงานนักสืบ ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล…

นักสืบเดวิด และทีมงานต้องปลอมตัว ซ่อนตัว และเฝ้าดูเป้าหมายเพื่อเก็บหลักฐานต่างๆ ให้เพียงพอต่อการดำเนินคดีทางกฎหมาย ทุกสถานที่ และทุกช่วงเวลานักสืบเดวิด และทีมงานพร้อมเสมอที่จะคอยติดตาม บุคคลและข้อมูล นำมาซึ่งการปิดคดีโดยเร็วที่สุด

.

 

.


.

Consult VIP
LIMITED PARTNERSHIP

ที่อยู่สำนักงานนักสืบเดวิด

129/172 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : (02) 023-7701
แฟกซ์ : (02) 528-6085
มือถือ 089-955-6633
Line Id : 007_david

.


Thank You
for Your
eMail


We will respond as soon as possible.


.